CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? 

Nabízím služby poradenské a psychoterapeutické pro děti a dospělé. Zabývám se především poradenstvím v oblasti osobního rozvoje člověka. Pomáhám, aby si klient uvědomil svůj způsob myšlení, cítění a chování, který mu může způsobovat nesnáze, a tyto myšlenky, emoce a toto chování dokázal hodnotit a měnit. Mým záměrem je dovést klienta k náhledu na sebe samého, na své okolí a své problémy. Díky tomu pak klient může modifikovat svůj přístup k sobě, ke svému okolí a k svým problémům. Cílem sezení je jak zvýšení tolerance vůči stresu a frustraci, tak zlepšení emočního prožívání a zvýšení kvality života.      

 

FORMA SEZENÍ:
 • individuální terapeutická sezení

 • krátkodobé psychologické poradenství

 • jednorázové psychologické konzultace 

 

CO MŮŽETE 
OČEKÁVAT?
 • terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na vzájemné aktivní spolupráci,

 • systematické řešení aktuálních problémů,

 • řešení faktorů, které problémy udržují,

 • zaměření na konkrétní změny v životě,

 • sledování konkrétních cílů, na nichž se klinet a terapeut předem dohodli,

 • respekt, autentičnost, 

 • zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a osobních údajích (dle etického kodexu), výjimkou je pouze ohlašovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona.


 

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?
 • s úzkostnými problémy, fobiemi, panickou úzkostí, traumaty a stresy,

 • s problémy ve výchově dětí, s poruchami chování u dětí a dospívajících (školními fobiemi, úzkostnými problémy, enurézou, enkoprézou, apod.),

 • s poruchami příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií, obezitou),

 • s chronickými somatickými nemocemi, s psychosomatickými potížemí,

 • se zvládáním životních krizí,

 • s řešením partnerských krizí či dlouhodobých partnerských problémů.

CO NEOČEKÁVEJTE:
 • že změny, které očekáváte a přejete si je, se budou odehrávat rychle a budou snadné,

 • že vyřeším Vaše problémy za Vás,

 • že Vám jednoznačně řeknu, co máte dělat.