1/1

SOUKROMÁ PRAXE ZAMĚŘENÁ

NA PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

A TERAPEUTICKOU LÉČBU POMOCÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍHO PŘÍSTUPU

 

 

Můj přístup vychází z myšlenek kognitivně behaviorální psychoterapie,

která je strukturovaná a zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, na dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí psychologických metod. Klient se jednotlivým terapeutickým krokům 

v průběhu sezení učí tak, aby je byl po skončení terapie schopen

používat samostatně.